$334K Fallston

Days on Site: 7

$479K Baltimore

Days on Site: 7

$419K Lutherville Timonium

Days on Site: 7

$449K Baltimore

Days on Site: 7

$439K Baltimore

Days on Site: 8

$2,400 Baltimore

Days on Site: 8

$359K Baltimore

Days on Site: 8

$429K Baltimore

Days on Site: 9

$315K Pasadena

Days on Site: 9

$425K Baltimore

Days on Site: 9

$399K White Hall

Days on Site: 12

$399K Baltimore

Days on Site: 12

$499K Fallston

Days on Site: 12

$2,350 Baltimore

Days on Site: 12

$309K Aberdeen

Days on Site: 12

$219K Baltimore

Days on Site: 13

$119K Baltimore

Days on Site: 13

$3,000 Baltimore

Days on Site: 13

$1,750 Baltimore

Days on Site: 15

$1,750 Baltimore

Days on Site: 15

$2,300 Baltimore

Days on Site: 15

$725K Baltimore

Days on Site: 16

$159K Baltimore

Days on Site: 16

$434K Baltimore

Days on Site: 19


Next